Adatkezelési tájékoztató

A Starex Pro Kft. tájékoztatja a http://starex.hu weboldal látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelmének érdekében tett intézkedéseiről, valamint a weboldal látogatóinak jogairól és ezen jogok gyakorlásának módjáról.

Ez az adatkezelési tájékoztató része a Vásárlási feltételeknek, annak rendelkezéseivel együtt kell értelmezni.

Az adatkezelő adatai

Cégnév Starex Pro Kft.
Weboldal http://starex.hu
Adószám 14975066-2-13
Cégjegyzékszám 13-09-132967 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
Székhely H-2100 Gödöllő, Remsey J. krt. 25.
Telephely H-2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.
Telefon +36 28 412 371
E-mail info@starex.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

Regisztráció

A regisztráció nem feltétele a vásárlásnak.

Kezelt adatok

 • felhasználói azonosító
 • e-mail cím
 • számlázási adatok:
   név vagy cégnév
   kapcsolattartó neve
   ország, település, irányítószám, utca, házszám
   adószám (nem kötelező)
   értesítési telefonszám

Adatkezelés célja

A vásárlási folyamat gyorsabbá és kényelmesebbé tétele.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció a felhasználó által bármikor törölhető vagy módosítható. A törlés funkció a belépést követően a Kilépés / Regisztráció törlése, a módosítás funkció pedig a Kilépés / Regisztráció módosítása menüpont alatt érhető el. Az adatkezelés a törlési időig történik.

Kapcsolatfelvétel űrlap

Kezelt adatok

 • név
 • cégnév
 • e-mail cím
 • település, irányítószám, utca, házszám
 • üzenet
 • telefonszám

Adatkezelés célja

Gyors és kényelmes kapcsolatfelvételt tesz lehetővé a termékekkel és vásárlással kapcsolatos információk megszerzésére.

Adatkezelés időtartama

A rögzített adatok törlése a felhasználó kezdeményezésére történik.

Ajánlatkérés űrlap

Kezelt adatok

 • név
 • cégnév
 • e-mail cím
 • település, irányítószám, utca, házszám
 • üzenet
 • telefonszám

Adatkezelés célja

Gyors és kényelmes ajánlatkérést tesz lehetővé a termékekkel és vásárlással kapcsolatos információk megszerzésére.

Adatkezelés időtartama

A rögzített adatok törlése a felhasználó kezdeményezésére történik.

Vásárlás

Az előzetes regisztráció nem feltétele a vásárlásnak.

Kezelt adatok

 • felhasználói azonosító
 • e-mail cím
 • számlázási adatok:
   név vagy cégnév
   kapcsolattartó neve
   ország, település, irányítószám, utca, házszám
   adószám (nem kötelező)
   telefonszám
 • megjegyzés (nem kötelező)
 • szállítási adatok:
   ország, település, irányítószám, utca, házszám

Adatkezelés célja

Vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig tart.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználó belépést követően bármikor módosíthatók a Kilépés / Regisztráció módosítása menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során módosíthatók.

Adattörlés

A regisztráció törlése a Kilépés / Regisztráció törlése menüpont alatt azonnal elvégezhető, illetve az info@starex.hu e-mail címen keresztül kezdeményezhető. E-mail útján benyújtott kérelem esetén a regisztráció törlésére 2 munkanapon belül kerül sor.

Adatbiztonság

Társaságunk megtesz minden olyan szükséges technikai és szervezési intézkedést, illetve eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Cookie-k kezelése

A http://starex.hu weboldal NEM HELYEZ el cookie-kat a látogató gépére.

Harmadik fél számára kiadott adatok

A kezelt adatokhoz alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá, akik titoktartási szerződéssel vállalták, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Webáruházunkon keresztül leadott megrendelések teljesítése esetén bizonyos esetekben a kezelt adatokat továbbítanunk kell partnereink felé (könyvviteli szolgáltató, posta, futárcég, szállítmányozó), amely cégekről nyilvántartást vezetünk és Felhasználók kérésére tájékoztatást adunk.

Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.