A Starex Pro Kft. online felülete

Ha tevékenységünkkel kapcsolatos információkat, illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, használja a menüpontokat! Amennyiben a nevét, elérhetőségét a megrendelés, érdeklődés elküldésekor megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében, elfogadta az adatkezelési szabályzatunkban foglaltakat. Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra, erre az egyéb vonatkozó szabályzók figyelembe vételével teljesítjük. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk

.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

A Starex Pro Kft. https://starex.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.

.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során honlapunk nem küld sütit (cookie).

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Starex Pro Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Starex Pro Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Starex Pro Kft. nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

.

A Starex Pro Kft. a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Starex Pro Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

.

A Starex Pro Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli, az adatkezelési szabályzatának megfelelően.

.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

2016/679 EK Rendelet.

Az adatkezelő megnevezése:

Starex Pro Kft.

Az adatkezelő elérhetősége:

A https://starex.hu kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása:

1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelést, érdeklődést adók adataira (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. Az adatkezelés a jelentkezők által megadott érdeklődés adataira ,valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának figyelembe vételével adhatja meg (megrendelés, érdeklődés leadása előtt kérjük, olvassa el a tájékoztatót.).

Kezelt adatok

A Starex Pro Kft. a megrendelést leadó, szolgáltatásról érdeklődő által a megrendelés

során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

Érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, cégnév

Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adataita Starex Pro Kft. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.

Az adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Elektronikus felületen leadott megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a honlapon megadott kapcsolattartók számára küldött érdeklődés, megrendelés leadásával kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait a Starex Pro Kft.harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

A Starex Pro Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A megrendelést leadó és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Starex Pro Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: https://starex.hu címen.

Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. A Starex Pro Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

A Starex Pro Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó a leadott megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Starex Pro Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a megrendelést leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:


- kapcsolattartáshoz
- megrendelés teljesítéséhez.

A Starex Pro Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Starex Pro Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Starex Pro Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Starex Pro Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Starex Pro Kft. - ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva.